Nowe opłaty za basen

Dnia 13.09.2019 odbyło się zebranie zarządu z członkami klubu. Nowy zarząd poinformował o zmianie obowiązujących dotychczas opłatach za uczestnictwo w naszym klubie. Opłata za pierwsze dziecko 100 zł , kolejne 80 zł. płatne do 10 – tego każdego miesiąca. Wpisowe nowych członków 40 zł. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !

Back to top